Κατηγορίες

Αμερική

Bank Of Costa Rica - 10 Colones 1903 - 1917
110.00
Bank Of Costa Rica - 5 Colones 1903 - 1919
60.00
Bank Of Cuba - 3 Pesos 1989
50.00
Bank Of USA - 2 Dollars 2013, UNC
4.50
Bank Of USA - 1 Dollar 1935 G
8.00
Bank Of USA - 1 Dollar 1957
5.00
Bank Of Cuba - 5 Pesos 1972
6.00
Bank Of USA - 5 Dollars
30.00
Bank Of USA - 5 Dollars and 1 Dollar
30.00
Bank Of USA - 5 Dollars
30.00
Bank Of USA - 2 Dollars and 1 Dollar
25.00
Bank Of Honduras - 5 Lempiras 2016, UNC
1.00
Bank Of Honduras - 1 Lempira 2012, UNC
1.00
Bank Of Honduras - 2 Lempiras 2014, UNC
1.00
Bank Of Venezuela - 10.000 Bolivares 2017, UNC
0.80
Bank Of Venezuela - 5000 Bolivares 2017, UNC
1.00
Bank Of Venezuela - 2000 Bolivares 2016, UNC
1.00
Bank Of Venezuela - 1000 Bolivares 2017, UNC
0.80
Bank Of Venezuela - 500 Bolivares 2017, UNC
1.10
Bank Of Venezuela - 20.000 Bolivares 2017, UNC
1.00
Bank Of Venezuela - 50 Bolivares 2015, UNC
1.00
Bank Of Venezuela - 20 Bolivares 2014, UNC
1.50
Bank Of Venezuela - 5 Bolivares 2007, UNC
0.70
Bank Of Venezuela - 2 Bolivares 2012, UNC
0.70
Bank Of Argentina - 10 Pesos 1954 - 63, PMG CU 64
40.00
Bank Of Trinidad And Tobago - 50 Dollars 2015, PMG GU 66
40.00
Bank Of Trinidad And Tobago - 50 Dollars 2014, PMG SGU 67
50.00
Bank Of Uruguay - 100 Pesos 1939, PMG GU 65
60.00
Bank Of Eastern Caribbean States - 5 Dollars 2008, PMG GU 66
40.00
Bank Of Guyana - 20 Dollars 1988 - 1996, UNC
3.00
Bank Of Eastern Caribbean States - 5 Dollars 1988 - 1993
10.00
Bank Of Eastern Caribbean States - 10 Dollars 1985 - 1993
15.00
Bank Of Eastern Caribbean States - 10 Dollars 1985 - 1993
15.00
Bank Of Eastern Caribbean States - 10 Dollars 1985 - 1993
15.00
Bank Of Eastern Caribbean States - 20 Dollars 1988 - 1993
25.00
Bank Of USA - 5 Dollars 1969, Federal
8.00
Bank Of Venezuela - 50 Bolivares 2009, UNC
2.00
Bank Of Nicaragua - 10 Cordobas 2007, UNC
3.00
Bank Of Trinidad And Tobago - 1 Dollar 2006, UNC
1.50