Κατηγορίες

Ελληνικά Χρυσά Κυκλοφορίας

Greece - 20 Drachmas 1884A, George I
440.00
Greece - 20 Drachmas 1876A, George I
790.00
Greece - 10 Drachmas 1876A, George I
750.00
Greece - 20 Drachmas 1884A, George I
360.00
Greece - 5 Drachmas 1876A, George I
1,950.00
Greece - 20 Drachmas 1876A, George I
900.00
Greece - 5 Drachmas 1876A, George I
2,500.00
Greece - 20 Drachmas 1833, Othon
1,750.00
Greece - 20 Drachmas 1833 (UNC DETAILS), OBV CLEANED, Othon
3,000.00
Greece - 20 Drachmas 1876A (AU 58), George I
1,100.00
Greece - 5 Drachmas 1876A (AU 58), George I
3,000.00
Greece - 20 Drachmas 1876A (AU 55), George I
900.00
Greece - 20 Drachmas 1884A, George I
460.00
Greece - 50 Drachmas 1876A, George I, Gold
-