Κατηγορίες

Ελληνικά Χρυσά Κυκλοφορίας

Greece - 20 Drachmas 1876A (AU 50), George I
730.00
Greece - 20 Drachmas 1884A (MS 63), George I
1,200.00
Greece - 1 Drachma 2000 (PF 65 ULTRA CAMEO)
660.00
Greece - 5000 Drachmas 1981, Pan-European Games, Gold PROOF
850.00
Greece - 5000 Drachmas 1982, PanEuropean Games, Gold PROOF
870.00
Greece - 5 Drachmas 1876A (AU 58), George I
3,000.00
Greece - 5 Drachmas 1876A, George I
1,950.00
Greece - 20 Drachmas 1876A, George I
900.00
Greece - 5 Drachmas 1876A, George I
2,500.00
Greece - 20 Drachmas 1833, Othon
1,750.00
Greece - 100 Drachmas 1967, Constantine II
2,400.00
Greece - 50 Drachmas 1876A, George I, Gold
-