Κατηγορίες

Γαλλία

France - 40 Francs 1808 A, Napoleon I
900.00
France - 20 Francs 1839 A, Louis-Philippe I
450.00
France - 10 Francs 1868 A, Napoleon III
200.00
France - 10 Francs 1856 A, Napoleon III
190.00
France - 10 Francs 1862 A, Napoleon III
200.00
France - 20 Francs 1875 A
365.00
France - 10 Francs 1867, Napoleon III
210.00
France - 10 Francs 1907
200.00
France - 50 Francs 1858 BB, Napoleon III
1,500.00
France - 100 Francs 1983, Silver
14.00
France - 1 Ecu 1766 L, Louis XV, Silver
75.00
France - 1 Ecu 1726 L, Louis XV, Silver
120.00
France - 1 Ecu 1731 K, Louis XV, Silver
65.00
France - 1 Ecu 1762, Louis XV, Silver
80.00
France - 1 Ecu 1729, Louis XV, Silver
70.00
France - Half Ecu 1726 - 1741, Louis XV, Silver
25.00
France - 1 Ecu 1728, Louis XV, Silver
80.00
France - Medal - The Smurfs 2021, Vanity Smurf
10.00
France - Medal - Lucky Luke 2021, Billy the Kid
10.00
France - Medal - Lucky Luke 2021, Calamity Jane
10.00
France - Quarter Euro 2007, Year of the Pig, Silver
35.00
France - 5 Centimes 1796 - 1800
15.00
France - 5 Centimes 1796 - 1800
15.00
Guadeloupe (France) - 1 Franc 1903
50.00
France - Token - 1870 Napoleon III, Defeat of Sedan
70.00
Guadeloupe (France) - 50 Centimes 1903
60.00
Guadeloupe (France) - 1 Franc 1921
60.00
France - 10 Centimes 1814, Napoleon I
45.00
France - 100 Francs 1987, La Fayette, Silver
25.00
France - 100 Francs 1984, Marie Curie, Silver
20.00
France - 100 Francs 1984, Marie Curie, Silver
25.00
France - Token - Louis XV 1757, Casual parts, Silver
130.00
France - Token - Louis XV 1738, Etats de Bretagne, Rennes
300.00
France - 100 Francs 1992 - 15 Ecus Jean Monnet, Silver
25.00