Κατηγορίες

Ελλάδα

Greece - 5000 Drachmas 1984, Olympics
€400.00
Greece - 10.000 Drachmas 1991, XI Mediterranean Games
€420.00
Greece - 1 Drachma 2000
€450.00
Greece - 1 Drachma 1966 (MS 66)
€45.00
Greece - 50 Lepta 1959 (MS 65)
€60.00
Greece - Quarter Drachma 1834-A (AU 58), Silver
€500.00
Greece - 1 Drachma 1910(a) (MS 63), Silver
€200.00
Greece - 5 Lepta 1828 (VF 35 BN), Chase-136-F.c
€200.00
Greece - 2 Lepta 1900A (MS 65 RD)
€200.00
Greece - Half Drachma 1833 (MS 63), Silver
€500.00
Greece - 1 Drachma 1874A (AU 50), KM-38, Silver
€150.00
Greece - Medal - International Olympic Games Athens 1906
€400.00
Greece - 20 Drachmas 1833 (AU 50)
€1,600.00
Greece - 20 Drachmas 1833 (AU 53)
€1,900.00
Greece - 5 Drachmas 1833 (MS 62)
€2,900.00
Greece - 1/2 Drachma 1833 (MS 63)
Εκπτωση
Greece - 1/2 Drachma 1833 (MS 63)
€585.00 €650.00
Greece - 5 Drachmas 1833A (MS 61)
€1,300.00
Greece - 50 Lepta 1874A, George I, Silver
€45.00
Greece - 2 Lepta 1839, Othon
€90.00
Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
€75.00
Greece - 10 Lepta 1830, Ioannis Kapodistrias
€85.00
Greece - 20 Drachmas 1876A (AU 55)
€750.00
Greece - Medal - Karamanlis Career 1955 - 63 Ag (SP 64)
€120.00
Greece - Medal - Karamanlis Career 1952 - 55 Ag (SP 64)
€120.00
Greece - Medal - Karamanlis Career 1980 Ag (SP 64)
€120.00
Greece - Medal - Karamanlis Career 1979 Ag (SP 64)
€120.00
Greece - Medal - Karamanlis Career 1974 Ag (SP 64)
€120.00
Greece - 1 Drachma 1965 (MS 67), Paul I
€70.00
Greece - 2 Drachmas 1965 (MS 66), Paul I
€60.00
Greece - 5 Drachmas 1965 (MS 66), Paul I
€60.00
Greece - 10 ECU 1993 (PR 69 DCAM), X#24, Silver
€50.00
Greece - 25 Ecu 1993 (PR 68 DCAM), X#25 Owl, Silver
€90.00
Greece - 10 Drachmas 1968 (MS 67), Constantine II
€150.00
Greece - 5 Drachmas 1965 (MS 66), Paul I
€60.00
Greece - 2 Drachmas 1965 (MS 67), Paul I
€80.00
Greece - 1 Drachma 1965 (MS 68), Paul I
€200.00